Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLER


     

  Kurumumuz bünyesinde bulunan çok amaçlı etkinlik salonumuzda; Belirli gün ve haftalar günün önemine uygun etkinliklerle kutlanmaktadır.Özellikle en son vizyona giren filmlerin gösterimi yapılmakta,konserler ve konferanslar verilmekte, münazaralar ve bilgi yarışmaları düzenlenmektetir.

  Kurumumuz tarafından belirli gün ve haftalar münasebetiyle il protokolü bazında oluşturulan programlar kapsamında sergiler düzenlenerek,hükümlü ve tutuklularının kurs faaliyetleri ve atölye çalışmalarında üretmiş oldukları ürünler zaman zaman şehir merkezinde sergilenmekte olup, onlara hem maddi hem de manevi destek olunmaktadır.

  Ceza İnfaz Kurumumuz Kütüphanesi felsefi, sosyal, fen bilimleri, ansiklopedi ve çeşitli türden roman, hikâye ve edebi eserlerden oluşmakta ve sürekli güncelleştirilmeye çalışılmaktadır. Hazırda bulunan 4300 kitap ve dergi ile kütüphaneden yararlanmak isteyen hükümlü ve tutuklular program dahilinde çıkarılmakta, kütüphaneye çıkmayıp odalarında yararlanmak isteyen hükümlü ve tutuklular ise “Kütüphane Kitap Listeleri ve Kitap İsteme Formları” odalarına dağıtılarak istedikleri kitap ve dergileri odalarına vermek suretiyle yararlandırılmaktadırlar.

  Adres

  Saadetler Mah. Kurtuluş Caddesi, 42370 Seydişehir/Konya

  Telefon

  0 332 582 40 14 --- 0 332 582 30 14

  Açık Cezaevi : 0 332 582 4017 Fax 0 332 582 40 16

  E-Posta

  seydisehir.ttkacikisaretadalet.gov.tr